Roller kopplat till DV-resor

Detta ska jag göra i min roll som:

Socialsekreterare

  • Anmäla behov av resa till daglig verksamhet och inkomma med underlag för bedömning av resans utformning (OBS: även behov av periodkort för resa med kollektivtrafik).
  • Anmäla förändrade särskilda behov i samband med resa (även övergång till resa med kollektivtrafik).
  • Meddela omval av daglig verksamhet
  • Meddela avslut av pågående resor till daglig verksamhet.

För beslut om daglig verksamhet som fattats före 2019-03-31, utan uppstartade dv-resor, kontakta DV-handläggare på telefonnr: 031 – 368 28 66

Läs mer på sidan Socialsekreterare

Medarbetare inom daglig verksamhet

  • Anmäla och ändra tider och adresser för resan.

Läs mer på sidan Medarbetare inom daglig verksamhet.

Enskild/anhörig/legal företrädare/bmss-personal

  • Avboka enskild resa samma dag
  • Boka ny resa vid missad resa

Information riktad till enskild/anhörig/legal företrädare/bmss-personal finns på www.goteborg.se/dagligverksamhetsresor